Prokopovo - kdo jsme

_akce všeliké
_prokopské kauzy
_příroda a histórie
_petice "Plácek (ještě) žije!"

kdo jsme?

když úřady spí...Začali jsme jako spolek pěti rodin na podzim 2012. Důvodem vzniku Prokopovo bylo naše naivní přesvědčení, že porušování výnosů o chráněné přírodě je nejen nezákonné, ale také neslušné. Za několik let existence jsme byli nuceni bojovat nejen s developerem, ale bohužel také s úředníky a politiky, kteří by měli stát na straně práva a občanů Prahy 5. Od vstupu do prvního územního řízení tak nevycházíme z údivu.
Přes veskrze depresivní dění se nám povedlo několik úspěchů. Díky pomoci spřátelených politiků jsme prosadili směnu plácku u viaduktu a tím zastavili plány developera JRD o jeho zastavění. V současné době se pracuje na jeho revitalizaci a zpřístupnění všem Pražanům. Podařilo se nám zřídit obytnou zónu za zastávkou Hlubočepská v úzkém vstupu do údolí. Uklízíme místní louky a lesy a snažíme se bojovat proti nesmyslně narůstající automobilové dopravě, která nedbá na zákazy vjezdu.
Každý rok pořádáme slavný hlubočepský masopust a sousedské setkání Zažít město jinak. Obě akce dávno přerostly hranice Hlubočep a scházejí se na nich stovky přespolních. Také organizujeme skromnější svatomartinský průvod končící tradičně u prokopského jezírka. Pravidelným počinem je pak Klářina výtvarná dílna na žvahovské devítiletce.
S postupujícími lety se k nám přidalo mnoho sousedů a kamarádů, kteří podporují naše snažení a pomáhají s organizací všeho veselí. Jejich přátelství a nadšení je pro nás důkazem, že to všechno snad má cenu.

o co se snažíme?

1. Zastavit devastaci Prokopského a Dalejského údolí
Přírodní park a rezervace existují jen na papíře. Přírodu nedevastují jen developeři, ale také soukromá salámová zástavba a nepořádek místních.

2. Regulovat automobilový provoz v chráněné přírodě
Doprava se stává stále palčivějším problémem. Průjezdy aut ulicí Prokopské údolí do Klukovic a ulicí Na Placích do Butovic jsou bohužel častým jevem. Vítáme pěší a cyklisty. Propagujeme vláčky a MHD. Nejezdíme autem, pokud to není nezbytně nutné.

3. Aktivně tvořit kulturní a společenský život v Hlubočepech
Pořádáme masopusty, Zažít město jinak, úklidy, svatomartinské průvody atd.

4. Zachovat tradiční ráz historické obce
Pěstujeme zájem o historii místa, kde žijeme. Naše domovy ctí architektonický ráz obce. Snažíme se zachovat a dát smysl historické budově nádraží.

5. Upozorňovat na situaci v údolí
Propagujeme ochranu přírody údolí v médiích, vystupujeme na zasedáních zastupitelstva městské části, účastníme se výborů a komisí.

kontaktní osoby

Hynek Bečvář

Marie Černá

Klára Dodds

Ivan Havel
tel. 608703360

Jan Havlín
tel. 775216790

Jan Kremer
tel. 777038981

kontaktní údaje tady jsme doma
Prokopovo
Hlubočepská 49/79
152 00
Praha 5 - Hlubočepy


prokopovo[at]prokopovo.cz


ičo: 01185560


číslo účtu: 2600768485/2010

© Prokopovo o.s. 2019