Prokopovo - Petice

_akce všeliké
_prokopské kauzy
_příroda a histórie
_kdopak jsme


vítejte v přírodním parku!


20. června 2017 rozhodlo zastupitelstvo Prahy 5 kladně
o směně pozemku s developerem
a prokopský plácek byl definitivně zachráněn!
Děkujeme všem, kteří nás během čtyř let bojů podporovali!


"PLÁCEK (JEŠTĚ) ŽIJE!"
Petice proti zastavění plácku v přírodním parku
Prokopské a Dalejské údolí

beton místo zeleněV úterý 20. 6. 2017 má zastupitelstvo městské části Praha 5 poslední šanci odsouhlasit směnu prokopského plácku s developerem JRD (parcely 1281/1 a 1281/6, k.ú. Hlubočepy). Pokud k tomu nedojde, začne se stavět a poslední zelené místo u vstupu do údolí nenávratně zmizí, stejně jako jsou každý rok salámově likvidovány parcely na dalších místech parku a rezervace Prokopské a Dalejské údolí.

Petice spolku Prokopovo (text níže) požadující na zastupitelstvu a radě Prahy 5 výměnu plácku, který leží v přírodním parku a v ochranném pásmu přírodní rezervace, obsahuje více než 2500 podpisů – na 1400 v papírové a 1100 v elektronické verzi. Přitom se obešla bez propagace, trvala jen tři měsíce a většina občanů ji osobně podepsala přímo na místě, tedy plácek sami navštěvují. Téměř polovina všech signatářů nepochází z Prahy 5, ale z jiných městských částí, ba dokonce z jiných krajů, což potvrzuje celopražský význam plácku jako jediné zelené brány na východě Prokopského a Dalejského údolí, kterou za téměř každého počasí a po celý rok využívají turisté, cyklisté, běžci, školky a školy, rodiny s dětmi i důchodci. Plácek leží na křižovatce velmi frekventovaných cyklostezek A12 a A122, vedle technické památky viaduktu Pražský Semmering a na naučné stezce Údolím Dalejského potoka. Každoročně se na něm koná již celopražský proslavený hlubočepský masopust.

beton místo zeleněVěříme, že naši zastupitelé – a většina z nich petici také podepsala – udělají v úterý dobrou věc a radnice se tak po letech konečně začne o svou unikátní chráněnou přírodu starat. V hlasování snad nepůjde jen o omezený ekonomický a politický kalkul či pouhou nápravu chyb předešlých vedení Prahy 5, ale o veřejný zájem všech Pražanů i přespolních, pro které má právě a jen nezastavěný zelený plácek hodnotu penězi nevyčíslitelnou. Ostatně veřejný zájem je definován hned v první části Zákona o hlavním městě Praze (č. 131/2000 Sb., § 2, odst. 2). Navíc proti zástavbě plácku se vyjádřili také nezávislé odborné instituce jako je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a Česká geologická služba. Proto doufáme, že záchrana pozemků bude prvním krokem k opravdové a komplexní ochraně parku i rezervace, které dnes existují jen na papíře. Tato kauza totiž není jedinou pohromou, která se dnes na východní Prokopák řítí.

Ať už to v úterý dopadne jakkoli, chceme poděkovat všem signatářům naší petice. A nejen jim! Díky patří také všem návštěvníkům našich masopustů a akce Zažít Hlubočepy jinak (pořádané tradičně s Auto*Matem), jejichž strmě stoupající počet ukazuje, že Hlubočepy a Prokopské údolí jsou pro Pražany důležité. S radostí vítáme také rodiče a jejich ratolesti během školního roku na žvahovské výtvarce. Vděčni jsme navíc našim sousedům a kamarádům, kteří pomáhají nejen se jmenovanými akcemi, ale také s nekonečnými řízeními, zasedáními a schůzemi, s údržbou Plácku i ulic, s úklidem každý rok znovu zaneřáděné brány do údolí. Konečně hluboká úklona patří nadaci VIA, bez které by boj za práva přírody nebyl vůbec možný. Díky všem jmenovaným víme, že naše snažení má smysl a my můžeme slíbit, že ani po pěti letech s tím nehodláme praštit.


text uzavřené petice 

"Plácek" pod hlubočepským viaduktem (parcely č. 1282/1 a 1282/6, k. ú. Hlubočepy – ul. K Dalejím) je posledním nezastavěným zeleným místem při vstupu do Prokopského údolí. Již mnoho let slouží návštěvníkům k posezení a občerstvení. Dětské hřiště, které každoročně hlubočepští občané opravují, je oblíbenou zastávkou pro rodiny s dětmi. Díky své poloze se plácek stal místem pro přirozené setkávání sousedů i pro organizování různých společenských akcí. Každoročně se zde pořádá například oblíbený hlubočepský masopust či celopražská slavnost Zažít město jinak. Tuto sociální hodnotu místa považujeme za nenahraditelnou, a to jak pro místní, tak pro návštěvníky údolí.
I když plácek leží v přírodním parku a v samém ochranném pásmu rezervace, vedle technické památky Pražský Semmering a na frekventované cyklostezce A12 i naučné stezce Údolím Dalejského potoka, získal jeho vlastník, developerská firma JRD, stavební povolení, které zde umisťuje dva bytové domy s podzemními garážemi (obytný soubor Semmering). Realizace těchto staveb v bezprostřední blízkosti přírodní rezervace by znamenala nejenom "ukusování" ze stále ohroženější zeleně, ale také nenávratný zásah do místního společenského života. Proti stavbám se vyjádřily Česká geologická služba i Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR.
Vjezdu bagrů do ochranného pásma rezervace, které developer JRD plánuje na září 2016, může nyní zabránit jediné – rozhodné jednání městské části Praha 5, která v těchto dnech jedná o směně plácku s developerem. Proto my, níže podepsaní občané Prahy prostřednictvím této petice dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním žádáme, aby

1. Rada MČ Praha 5 na svém bezodkladném zasedání přijala usnesení, které povede k okamžitému a efektivnímu zamezení zastavění parcel 1282/1 a 1282/6 na k. ú. Hlubočepy – ať už směnou, výkupem či jinými legálními prostředky.

2. Zastupitelstvo MČ Praha 5 ihned projednalo kritickou situaci ekologicky i sociálně výjimečného místa a přijalo usnesení, které pověří radu MČ Praha 5 k okamžitému jednání vedoucímu k zamezení stavby na parcelách 1282/1 a 1282/6 na k. ú. Hlubočepy, jak je uvedeno v bodě 1.

uzavřená petice ke stažení

>>Petice (PDF)<<

petiční výbor

Hynek Bečvář
Hlubočepská 85/64, 152 00, Praha 5, tel. 605975634

Marie Černá
Hlubočepská 85/64, 152 00, Praha 5, tel. 608641041

Aleš Fulín
Slivenecká 29, 152 00, Praha 5, tel. 608077532

Ivan Havel
Pod útesy 1193/3, 152 00, Praha 5, tel. 608703360

Jan Havlín
Hlubočepská 79/49, 152 00, Praha 5, tel. 775216790

Děkujeme za Vaši podporu!

© Prokopovo o. s. 2017