Prokopovo - Volby 2018

_akce všeliké
_příroda a histórie
_kdopak jsme
_kauza Plácek

V prvním říjnovém týdnu jsme oslovili všechny demokratické strany a hnutí kandidující na Praze 5 a položili jsme jim konkrétní dotazy týkající se ochrany Prokopského a Dalejského údolí (celý dotazník ke stažení). Vynechali jsme SPD a KSČM, které nepovažujeme za strany bránící demokratické hodnoty. Na hutí Starostové pro Prahu jsme i po velkém úsilí nenašli kontakt. Otázky byly následující:

        1. Podpoříte rozšíření hranic rezervace Prokopské údolí na stávající plochu celého přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí, jak to zamýšleli tvůrci parku při jeho vzniku v roce 1993?

        2. Podpoříte zákaz vjezdu motorových vozidel do přírodního parku? (S výjimkou rezidentů a držitelů povolení.)herní prvek - Bubec

       3. Podpoříte dopravní omezení, která by fyzicky zabránila stále častějším průjezdům rezervací ve směrech Nová Ves/Klukovice – Hlubočepy a Butovice – Hlubočepy? (Např. chytrá zábrana, která umožní průjezd IZS a Armádě ČR.)

        4. Podpoříte přísný postup vůči černým stavbám v chráněné přírodě Prokopského údolí vč. jejich odstranění?

      5. Podpoříte dokončení revitalizace plácku pod pražským Semmeringem (parcely 1282/1 a 1282/6, k. ú. Hlubočepy) na základě východisek projednaných v uplynulém období s místní komunitou a s ohledem na místní krajinné a ekologické hodnoty?

       6. Podpoříte takovou revitalizaci výše uvedeného plácku, která investuje část alokovaných financí do originálních uměleckých objektů, které budou respektovat kontext místa a zároveň sloužit hře i rekreaci? (Viz objekty v Zahradě Bubec.)

       7. Podpoříte snahu místních občanů o zastavení nebo alespoň zásadní redukci developerského projektu čtyř obytných domů na parcele developerem zbourané historické továrny „Technoplyn“ (parcela 1235, k. ú. Hlubočepy)? (Po územním rozhodnutí se projekt dostal ke správnímu soudu, který přiznal žalobci odkladný účinek, mj. protože na místě odborný posudek identifikoval ohrožené druhy fauny a flóry.)

       8. Podpoříte vznik nezávislé, odborné a občanské iniciativy, která by se snažila o řešení problémů ochrany Prokopského a Dalejského údolí na úrovni spojující všechny dotčené městské části, tj. Praha 5, Praha 13, Praha-Řeporyje a Praha-Slivenec?

K dotazníku jsme připojili dovětek, ve kterém vysvětlujeme, že jsme si vědomi, že některé odpovědi mohou mít složitější kontext a ne vždy lze přímo zasahovat např. do státní správy. Přesto věříme, že v záchraně parku a rezervace mnohdy pomůže i aktivní přístup v rámci samosprávy, veřejná mediální podpora a spolupráce s místní komunitou. To znamená, že rychlé projednávání v rámci komisí a výborů i úředníky je životně důležité pro každý nový krok. Stejně tak chování developerů značně ovlivňuje oficiální stanovisko radnice a jeho aktivní komunikace. Konečně zdárné řešení je nejlépe najít při plném informování místních a s jejich nezištnou pomocí.

Výsledky ankety nás velmi potěšily, v drtivé většině byly kladné, tj. v tabulce označeny zeleně. Pokud se jednotlivé subjekty vyjádřily s komentáři, jsou zaznamenány třemi tečkami a text lze najít v odkazu po kliknutí. Pouze ve dvou případech jsme hodnotili odpovědi jako neutrální, tj. označeny šedě. Piráti navrhují zařadit umělecký herní objekt pro Plácek (otázka 6) do hlasování participativního rozpočtu. To považujeme za problematické, protože finance by při tak velké investici měly být alokovány najednou a již při zadávání úpravy celé lokality. Ostatně si myslíme, že jisté procento na umění by mělo jít u každé stavby, navíc zde by šlo zároveň o herní prvek - inspiraci jsme čerpali v zahradě Bubec. SNOP5, které s Piráty tvoří jednu kandidátku uvedený požadavek neuvedlo. Odpověď STAN P5 k projektu Trilobit (odpověď 7) hodnotíme také neutrálně, protože dotčené parcely nevnímáme jako brownfield, jak tento termín chápe současné územní plánování Prahy. Lokalita je pro nás součástí chráněné přírody a její obytnou zástavbu považujeme za zcela nevhodnou. Proběhlou směnu Plácku také nevnímáme jako ústupek developera, ale cíl, kterého chtěl dosáhnout. Přesto odpověď STAN nehodnotíme jako zápornou, protože obsahuje záruku tlaku na redukci budov alespoň v případě obnoveného územního řízení. Velkým zklamáním bylo mlčení dvou největších stran v poslední koalici Prahy 5 - ANO a TOP 09 - přestože jsme s jejich členy často úzce spolupracovali a jejich politici se účastnili našich sousedských akcí. Mrzí nás také nereagování kandidátky Živá Praha 5 a SPOPaDÚ, kteří mají ochranu údolí v názvu a mnoho předvolebních akcí pořádali právě v přírodním parku. Pokud odpovědi chybí, museli jsme hodnotit jako negativní.

Strany jsou v tabulce řazeny podle toho, kdy jsme jejich odpovědi obdrželi. Všem zúčastněným děkujeme a přejem mnoho zdaru u voleb.

1 2 3 4 5 6 7 8
Svobodní Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
SNOP5 Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano...
SPDV Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
KDU-ČSL Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano...
STAN Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... ... Ano...
ODS Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... Ano...
Piráti Ano... Ano... Ano... Ano... Ano... ... Ano... Ano...
SZ Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano
ANO Nic Nic Nic Nic Nic Nic Nic Nic
ČSSD Nic Nic Nic Nic Nic Nic Nic Nic
TOP 09 Nic Nic Nic Nic Nic Nic Nic Nic
Živá Praha 5
a SPOPaDÚ
Nic Nic Nic Nic Nic Nic Nic Nic

© Prokopovo, z. s. 2018